Dla kogo

Osoby dorosłe

Osoby dorosłe

Terapia kierowana jest do osób pełnoletnich z takimi trudnościami jak:

nagłe zdarzenie losowe (np.: śmierć bliskiej osoby, rozwód, separacja)
długotrwały stres w życiu prywatnym lub zawodowym
zaburzenia lękowe lub depresyjne
brak kontroli nad emocjami takimi jak złość, frustracja
płaczliwość i nadmierny smutek
wypalenie zawodowe
uczucie osamotnienia
zmaganie się z traumami z przeszłości
uczucie pustki lub braku sensu
zaniżone poczucie własnej wartości
obniżona asertywność
niemożność podjęcia ważnych decyzji życiowych
brak umiejętności w nawiązywaniu lub/i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji

Pary

Pary

Terapia kierowana jest do osób pełnoletnich z takimi trudnościami jak:

nieumiejętność wyrażania własnych myśli i emocji w diadzie
częste konflikty interpersonalne
zdrada w relacji i brak umiejętności poradzenia sobie z nią
poczucie braku zrozumienia w relacji
poczucie braku równowagi w związku
uczucie bycia „niewystarczającym” w diadzie
kryzysy w relacji dotyczące ważnych wydarzeń życiowych
trudność w podjęciu ważnych dla obu stron decyzji (rozwód, separacja, podział opieki nad dziećmi)

Młodzież

Młodzież

Terapia kierowana jest do nastolatków powyżej 16 r.ż. z takimi trudnościami jak:

nieumiejętność w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami
poczucie smutku oraz lęku
brak poczucia zrozumienia w rodzinie lub/i w szkole
spadek motywacji
konflikty interpersonalne z rówieśnikami i w rodzinie
obniżone poczucie własnej wartości
niska asertywność
uzależnienie od gier komputerowych lub/i smartfonu

Zapraszam Cię na sesję

Zapraszam Cię do współpracy, jeśli chcesz abym uczestniczyła w Twojej drodze do zmiany.

Umów się na sesję »