Cennik

Konsultacja psychologiczna

160 zł 50 min

To inaczej wsparcie psychologiczne; skupienie na „tu i teraz”. Wspólnie koncentrujemy się na obecnej sytuacji, a następnie z moim wsparciem oraz za pomocą zasobów Klienta – znajdujemy rozwiązanie, odpowiedzi na postawione pytania…

Konsultację rekomenduję dla osób będących w kryzysie, które doświadczyły trudnej sytuacji życiowej, tj. śmierć bliskiej osoby, konflikt w życiu prywatnym lub zawodowym, utrata pracy, inne ważne oraz przykre wydarzenia.

W zależności od potrzeb Klienta, zazwyczaj praca mieści się w przedziale 3-10 sesji. W pracy konsultacyjnej często aktywne formy pracy. Podczas dwóch pierwszych spotkań prowadzę pogłębiony wywiad, a następnie ustalamy jasny i klarowny cel naszej wspólnej pracy.

Sesja terapeutyczna indywidualna

160 zł 50 min

To zazwyczaj długoterminowa współpraca (powyżej 10 sesji), polegająca na wsparciu dla osób doświadczających trudnych emocji takich jak: lęk, smutek, wstyd czy złość. W pracy z Klientem sięgam głębiej, czasami do okresu dzieciństwa i adolescencji, gdzie poszukujemy genezy wzorców zachowań czy powtarzalnych schematów działania.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję elementy psychoterapii systemowej (np. genogram), Terapii Akceptacji i Zaangażowania (tzw. trzecia fala terapii behawioralno-poznawczej), terapii behawioralno-poznawczej (np. praca na przekonaniach) oraz humanistycznej.

Praca ze mną ma charakter „wglądowy”, gdzie Klient – z moim wsparciem i pomocą – odnajduje ważne wątki czy fragmenty w swojej przeszłości. Zdarza się, że Klienta – w zależności od trudności – kieruję do innych specjalistów, takich jak: dietetyk, psychodietetyk, psychiatra.

Sesja terapeutyczna w parze

180 zł 50 min

220 zł 80 min

To współpraca z osobami będącymi w relacji. Pracuję z parami hetero- i homoseksualnymi, związkami poliamorycznymi. Wspólnie, z moim wsparciem – poszukujemy nieadaptacyjnych wzorców zachowań we wzajemnej komunikacji i budujemy wspólnie nowe – adaptacyjne oraz służące Klientom formy porozumiewania się.

Ważnym aspektem pracy z parą jest balans między stronami, wzmacniania zasobów partnerów oraz wygaszanie nieadaptacyjnych zachowań, w tym wzorców wzajemnego reagowania.

W zależności od trudności występującej najczęściej w diadzie, ilość sesji waha się od 3 do 15.

Zapraszam Cię na sesję

Zapraszam Cię do współpracy, jeśli chcesz abym uczestniczyła w Twojej drodze do zmiany.

Umów się na sesję »